Rescue Pass – czym różnią się poszczególne modele sygnalizatorów bezruchu

Sygnalizatory bezruchu to jeden z podstawowych elementów wyposażenia strażaków, a także ratowników. Produkty te muszą być wysokiej jakości, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo. Zadaniem popularnego rescue passa jest zaalarmowanie zespołu w sytuacji, gdy jeden z jego członków przebywa w bezruchu. Może to oznaczać realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Sprawdź, czym różnią się wybrane modele sygnalizatorów bezruchu z oferty Delta Service.

Po co Ci sygnalizator bezruchu?

Pod kątem zapewnienia skuteczności operacji i bezpieczeństwa członków ekipy ratunkowej, sygnalizatory bezruchu są niezwykle ważne. Wykorzystuje się je podczas akcji, gdzie występuje realne zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, w tym podczas niesienia pomocy osobom poszkodowanym w pożarach, wypadkach komunikacyjnych czy też kataklizmach. Odpowiednie wykorzystanie rescue passów zwiększa szansę na powodzenie misji i pomaga nieść pomoc poszkodowanym ratownikom wtedy, gdy wymaga tego sytuacja.

Czym różnią się poszczególne modele?

Poszczególne modele z oferty Delta Service różnią się parametrami technicznymi, a także dodatkowymi funkcjonalnościami. Pierwszą z podstawowych funkcji jest poziom integracji z aparatem oddechowym. Wybrane modele są z nim zintegrowane, a jeszcze inne działają w stu procentach niezależnie. Integracja ważna jest z tego powodu, że w przypadku przerwania oddychania przez ratownika, sygnalizator automatycznie poinformuje dowódcę i pozostałych członków ekipy o tej sytuacji. Brak integracji sprawia, że sygnalizator bezruchu działa niezależnie od aparatu oddechowego i nie dojdzie do wszczęcia alarmu. Wszystkie nowoczesne rozwiązania opierają swoje działanie na bezprzewodowej sygnalizacji awaryjnej, dzięki czemu koordynator lub dowódcę ma bieżący podgląd i może w porę otrzymać ewentualne znaki ostrzegawcze.

Ponadto wybrane modele posiadają funkcję sygnalizacji MAYDAY, czyli natychmiastowego powiadomienia do bazy. Kolejną różnicą jest to, ze niektóre rescue passy umożliwiają ręczne włączenie alarmu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Wśród dodatkowych funkcjonalności znajdują się m.in. potwierdzenie odbioru polecenia ewakuacji czy też rejestrowanie wszystkich aktywności w przygotowanym systemie.

Postaw na sprawdzone rozwiązania

W zakresie sprzętu ratowniczego nie ma miejsca na wątpliwej jakości produkty. Należy postawić na sprawdzone rozwiązania technologiczne, które posiadają atesty i certyfikaty. To one potwierdzają zgodność sprzętu z obowiązującym prawem i wymogami. Wysokiej jakości sygnalizatory bezruchu od producenta Scott znajdziesz w ofercie przygotowanej przez  zespół Delta Service. Zapraszamy do kontaktu.