Delta Service

deltaservice logo light - Wypożyczalnia mierników gazu

Wypożyczalnia mierników gazu

Delta Service jako pierwsza firma wprowadziła na rynek usługę wypożyczania najnowszej generacji mierników gazowych. Oferta skierowana jest do firm, które nie chcą kupować urządzeń, ale muszą wykonywać np. takie do zadania, jak monitoring powietrza w likwidowanym zakładzie, wykonanie prac na zlecenie, chwilowa potrzeba, chęć wypróbowania urządzenia.

Obecnie udostępniamy naszym klientom wynajem urządzeń zarówno jedno jak i wielogazowych do pomiaru tlenu – O2, gazów wybuchowych – LEL, tlenku węgla CO oraz siarkowodoru – H2S.

Istnieje także możliwość wypożyczenia urządzenia do pomiaru innych gazów, takich jak: SO2, NH3, CL2, HCL, HCN, NO, NO2, PH3, IR-CO2, IR-CH4.

Oferujemy dogodny czas wypożyczenia obejmujący tydzień, miesiąc lub dłuższy okres czasu, w zależności od Waszych potrzeb.

Okres wypożyczenia rozpoczyna się z chwilą otrzymania urządzeń.

Nasze urządzenia skonstruowane są w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologię, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Posiadają wymagane dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Wypożyczane mierniki są w pełni sprawne, skalibrowane gazem wzorcowym, naładowane – czyli gotowe do użycia.

W celu otrzymania szczegółowych informacji, czy też zamówienia usługi, prosimy o kontakt:

Małgorzata Ściseł
602 579 056
m.scisel@deltaservice.com.pl 

lub

Delta Service Sp. z o.o
ul. Marecka 66 A
05-220 Zielonka
(22) 781 82 58-60
Fax. (22) 781 83 95
zielonka@deltaservice.com.pl