Delta Service

deltaservice logo light - Serwis detektorów i urządzeń pomiarowych

Lokalizacja

Zielonka, ul. Marecka 66 A

Serwis detektorów i urządzeń pomiarowych

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DETEKTORÓW I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi dezynfekcji przenośnych mierników gazów informujemy, że NIE NALEŻY stosować do tego celu płynów na bazie alkoholu. Opary alkoholu wchodzą w silną reakcję z elektrolitem stosowanym w sensorach CO i mogą doprowadzić do trwałego rozkalibrowania sensora. W przypadku stwierdzenia objawów zatrucia sensora CO (duża dodatnia lub ujemna odchyłka od 0 w czystym powietrzu) należy odczekać 24 godziny i, w razie ich nieustąpienia, przesłać miernik do ponownej kalibracji.

Nie zaleca się także stosowania ozonowania jako metody dezynfekcji, zwłaszcza w przypadku detektorów wyposażonych w sensor tlenu. Ozon wpływa degradująco na elektrolit stosowany w sensorach tlenu, może także wchodzić w reakcję chemiczną z elementami gumowymi, powodując ich rozpuszczanie.

W razie konieczności dezynfekcję miernika można przeprowadzić roztworem wody i mydła.

Delta Service prowadzi serwis detektorów i urządzeń pomiarowych takich firm jak:

  • Industrial Scientific Corporation
  • Bacharach
  • Oldham
  • Grace

Wykonujemy:

  • naprawy
  • przeglądy okresowe
  • kalibrację

Świadczymy również usługi serwisowe na miejscu u klienta.

Odbiór sprzętu elektrycznego

Serwis posiada autoryzację producentów i jest wykonywany przez uprawnione osoby z wieloletnim doświadczeniem:

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Delta Service Sp. z o.o
ul. Marecka 66 A
05-220 Zielonka
(22) 781 82 58-60
Fax. (22) 781 83 95
zielonka@deltaservice.com.pl