Jak często trzeba przeprowadzić przegląd sprzętu strażackiego?

Niezawodność oraz skuteczność działania sprzętu strażackiego to bezpieczeństwo nas wszystkich. Zgodnie z Polskimi Normami wszelkie czynności konserwacyjne oraz przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych powinny odbywać się przynajmniej raz w roku, oczywiście w zgodzie z instruktażem obsługi konkretnych urządzeń. Właściwy nadzór to przede wszystkim regularne i wiarygodne kontrole, zlecane wyłącznie wykwalifikowanym konserwatorom sprzętu strażąckiego. Stąd też w Delta Service dbamy o jak najwyższe kwalifikacje naszej kadry. Co więcej, dostarczając i serwisując sprzęt pożarniczy stawiamy na kompleksowość, a więc i najwyższe możliwe bezpieczeństwo.

Bezwzględny nakaz regularnych przeglądów sprzętu

Solidnym przeglądom podlegać powinna nie tylko armatura użytkowana na co dzień. Regularnie doglądane i konserwowane powinny być również wszelkiego rodzaju agregaty, gaśnice i sprzęt ochronny, stanowiące wyposażenie rezerwowe.

Co więcej, zgodnie z regulacjami prawnymi w żadnym wypadku nie należy bagatelizować przewidzianych przez producentów terminów ważności akcesoriów, nie tylko z uwagi na kary finansowe, ale przede wszystkim zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt.

Przeprowadzenie kontroli sprzętu strażackiego ma na celu określenie sprawności technicznej sprzętu oraz zaplecza garażowego i warsztatowego, wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z różnego rodzaju uszkodzeniami uzbrojenia (przetarcia, pęknięcia), jak również wymianę przeterminowanych gaśnic, linek czy hełmów.

Nie należy zapominać, że pewny i sprawdzony sprzęt gaśniczy to przede wszystkim ochrona osób bezpośrednio go obsługujących, najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo ognia.

Właściwe kontrole oraz konserwacja uzbrojenia strażackiego zapobiegają prawdziwym tragediom, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę na co dzień. Mimo wszystko nie należy zapominać, że prawidłowo przeprowadzone akcje ratowniczo-gaśnicze to nie tylko zapał i umiejętności strażackie, ale również odpowiedni sprzęt, właściwie monitorowany i zabezpieczany.