Strona główna / Produkty

Produkty / Przenośne przyrządy do pomiaru gazów/Mierniki wielogazowe

Miernik wielogazowy BM25

Miernik wielogazowy BM25

 

Pomiar od 1 do 5 gazów
• Inteligentne czujniki, zarówno klasyczne, jak i podczerwone
• Czas pracy więcej niż 100 godzin
• Przystosowany do pracy w strefie 0
• Rejestr danych w standardzie


Bezpieczeństwo w każdym miejscu pracy
Przyrząd ten jest szczególnie przydatny przy pracach konserwacyjnych lub tymczasowych, gdzie
pracownicy muszą przebywać tylko przez krótki czas. Jest także używany tam, gdzie nie ma zainstalowanego stałego systemu detekcji gazów, np. w tunelach, kanałach ściekowych, na oczyszczalniach ścieków, w zbiornikach (również podziemnych), w górnictwie podziemnym. Przydatny także w działaniach ratowniczych. Przenośny system BM 25 został zaprojektowany specjalnie pod kątem użytkowania w trudnych warunkach, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom niezależnie od miejsca wykonywania pracy. Posiada on wysoce trwałą i solidną konstrukcję. Bardzo głośny sygnał alarmowy oraz bardzo długi czas pracy sprawiają, że BM 25 jest oczywistym wyborem wśród przyrządów przeznaczonych do wykrywania gazów dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi w pracy. Grupa pracowników jest chroniona jednocześnie przed zagrożeniami ze strony gazów wybuchowych lub toksycznych. Przyrząd ten jest szczególnie przydatny dla pracowników konserwacyjnych lub tymczasowych, którzy muszą w danym miejscu przebywać tylko przez krótki czas.
Wyjątkowe cechy
Przenośny przyrząd do wykrywania gazów BM 25 umożliwia jednoczesne wykrywanie maksymalnie
5 gazów.
Użytkownik może wybrać odpowiadającą mu kombinację czujników, właściwą dla określonych warunków pracy i występujących w otoczeniu gazów:
– Wykrywanie gazów toksycznych, CO2, O2
– Wykrywanie gazów wybuchowych w zakresie 0-100% DGW lub 0-100% obj.
BM 25 może pracować ze stałym zasilaniem w atmosferze potencjalnie niebezpiecznej (ATEX)
Wykrywanie dowolnego gazu wybuchowego
Czujnik gazów wybuchowych wykrywa niemal wszystkie gazy, które stwarzają zagrożenie wybuchem
w zakresie od 0 do 100 DGW; jest to zatem praktycznie uniwersalny eksplozymetr.
W razie potrzeby można zaprogramować BM 25 w taki sposób, aby wykrywał on tylko określone
gazy spośród grupy 32 gazów.
Szeroki wybór czujników gazów toksycznych
Przyrząd umożliwia jednoczesne wykrywanie maks. 4 gazów toksycznych, a oferowane czujniki
obejmują szeroką gamę gazów toksycznych – patrz tabela na str. 101.


Certyfikat ATEX

BM 25 został zaprojektowany i wykonany zgodnie z nowymi przepisami ATEX wg dyrektywy 94/9/
WE, dzięki czemu zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ponieważ jest to przyrząd kategorii 1, może być użytkowany nawet w Strefie 0.

Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach

Wyświetlacz graficzny Wyświetlacz LCD jest automatycznie podświetlany w czasie alarmu oraz awarii przyrządu. Użytkownik ma także możliwość ręcznego włączenia podświetlenia. Pozwala to na odczytanie pomiarów nawet w ciasnych, słabo oświetlonych miejscach.
Wyświetlacz:
• Wyświetla wszystkie wykrywane gazy (maks. 5) oraz jednostki miary
• Informacje dodatkowe:
• Data i czas
• Minimalna i maksymalna wartość wykryta (z pamięci)
• NDS i NDSCh
• Czas pracy (w postaci paska graficznego)
Alarm wizualny
Duża czerwona lampa sygnalizacyjna umieszczona na wierzchu przyrządu zapewnia wyraźną sygnalizację wizualną w przypadku alarmu. Światło lampy jest widoczne ze wszystkich stron przyrządu. Metalowy pałąk nad lampą chroni ją przed uszkodzeniem w przypadku uderzenia.
Alarm dźwiękowy
Dźwiękowy sygnał alarmowy przyrządu BM 25 został przystosowany do działania w bardzo głośnych środowiskach, a jego natężenie wynosi 102 dB w odległości 1 m.
Przekaźniki
• 1 programowany przekaźnik alarmowy
• 1 przekaźnik awaryjny
• 2 wejścia TOR
Przechowywanie danych
Przyrząd BM 25 przechowuje wszystkie dane pomiarowe zapamiętywania pomiarów jest programowana i pozwala na ustawienie okresu regularnych zapisów pomiarów. Pamięć pozwala na zapisanie 200 tys. danych.
Progi alarmowe
• 2 progi alarmów chwilowych dla każdego kanału dla gazów wybuchowych i toksycznych
• Alarmy NDSCh/NDS dla gazów toksycznych: wartość średnia dla 15 minut i 8 godzin
• 2 progi alarmów dla tlenu – wysoki i niski (opcjonalnie 2 niskie)
Łatwa i bezpieczna obsługa BM 25
Po włączeniu BM 25 przyrząd ten wykonuje autotest, podczas którego sprawdzane są jego funkcje
i elementy. W razie potrzeby może być wykonane automatyczne zerowanie. Następnie przyrząd
przechodzi do trybu pomiarów, w którym dokonuje stałych pomiarów wszystkich zaprogramowanych gazów. Oprogramowanie COM 2100 umożliwia łatwą konserwację przyrządu oraz odczytywanie wszelkich danych zapisanych w BM 25.

• Wyświetlanie wszystkich informacji dla każdego kanału: wartości i jednostki pomiaru
• W przypadku awarii ułatwia wykrycie usterki
• Łatwe programowanie BM 25 i kanałów
• Łatwa kalibracja kanałów
• Raport o stanie przyrządu BM 25
• Wizualizacja i zapisywanie przechowywanych danych
• Menu chronione hasłem
• Inteligentna ładowarka w komplecie
• Wbudowana pompka z kontrolą przepływu
Komunikacja między BM 25 a komputerem realizowana jest za pomocą interfejsu RS 232.
Istnieje możliwość podłączenia stałego zasilania nawet w strefie EX!


Dane techniczne
OBUDOWA:
Poliwęglan odporny na udarność
WYMIARY:
425 mm x 160 mm x 130 mm
WAGA:
6,8 kg
WYŚWIETLACZ:
Graficzny LCD w włączanym podświetleniem
SENSORY:
• Gazy wybuchowe – katalityczny
• Tlen i gazy toksyczne – elektrochemiczny
• CO2 – podczerwony
ZAKRESY POMIAROWE:
patrz tabela
KONFIGURACJA:
• 3 kanały: gazy toksyczne, CO2, O2
• 1 kanał dla gazów wybuchowych
ŹRÓDŁO ZASILANIA (CZAS PRACY):
akumulator NiMH; 100 godzin standardowo
CZAS ŁADOWANIA:
4,5 godziny standardowo
PROGI ALARMOWE:
• 2 progi alarmowe dla każdego z czujników
• alarm NDS/NDSCh dla gazów toksycznych (wartość średnia dla
8 godzin i dla 15 minut)
ZAKRES TEMPERATUR:
-20oC do +50oC
ZAKRES WILG OTNOŚCI:
15 % do 95 % RH bez kondensacji (praca ciągła)
DOPUSZCZENIA:
ATEX (94/9/EC): II 1 G/ I M1 EEx ia IIC T4 / EEx ia I
Z czujnikiem IR/MOS: II 2 G / I M2 EEx ia d IIC T4/ EEx ia d I
DOSTARCZANE Z PRZYRZĄDEM:
Adapter kalibracyjny, instrukcja obsługi

Inne kategorie z obecnego działu: